Valea Vâlsanului


Fundaţia Freies Europa Weltanschauung

Aria naturală protejată de importanţă comunitară "Valea Vâlsanului" are o largă expunere geografică pe direcţia nord-sud în cadrul judeţului Argeş, cuprinzând zone din Carpaţii meridionali (Făgaraş), Podişul Getic şi Subcarpaţii getici. Rezervaţia cuprinde bazinul hidrografic al râului Vâlsan în amonte de localitatea Brădet, punctul Bariera, la care se adaugă albia minoră a râului Vâlsan până la confluenţa cu râul Argeş.

Coordonatele sitului:
  • Latitudine: 45.43744222
  • Longitudine: 24.72738600
Suprafaţa sitului (ha):
9601,6
Altitudine (m):
Min. 300, Max. 2400, Med. 1350
Regiunea biogeografică:
Continentală
Regiunea administrativă:
  • Jud. Argeş: Brăduleţ (81%)
  • Corbeni (1%)
  • Corbi (10%)
  • Domnesti (2%)
  • Muşăteşti (50%)
  • Nucşoara (1%)
  • Pietroşani (4%)